Τζούντο και ισορροπία - Ο αθλητής με την λευκή φόρμα ετοιμάζεται να εκτελέσει την τεχνική Χίζα Γκουρούμα στον αθλητή με την μπλε φόρμα.

Τζούντο και ισορροπία

Τα ευεργετικά αποτελέσματα του Τζούντο στο ανθρώπινο σύστημα ισορροπίας.

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα που κάνουν το Τζούντο ελκυστικό σαν άθλημα. Όμως νομίζουμε πως η ένταξή του στους Ολυμπιακούς αγώνες το φτωχαίνει και του στερεί κομμάτι από την ψυχή του. Και παρόλ\’ αυτά υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ Τζούντο και ισορροπίας.

Η δημοφιλία του τζούντο στην χώρα μας ωφείλεται μεταξύ άλλων στην μοριοδότηση των αθλητών. Ακόμα και στο γεγονός ότι βοηθά οι ασκούμενοι να αποκτήσουν αξιόλογη σωματική δύναμη, ευλυγισία και εκρηκτικότητα.

Θα αποκαλύψουμε σήμερα και μια άλλη πτυχή των οφελειών που προκύπτουν από το τζούντο. Αυτή η οφέλεια δεν μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή από το ευρύ κοινό, παρά μόνο από τους ασκούμενους στο τζούντο.

Το τζούντο βελτιώνει την ισορροπία

Το Τζούντο και η ισορροπία του ασκούμενου είναι αλληλένδετα. Η εξάσκηση τείνει να βελτιώσει τη λειτουργία της ισορροπίας του ασκούμενου. Βοηθά στην ανάπτυξη μιας αίσθησης της σωματικής και της ψυχικής σταθερότητας σε όλες τις στάσεις. Η λειτουργία της ισορροπίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, στο τζούντο, σε ό, τι αφορά τη διατήρηση της όρθιας στάσης. Αυτό είτε πρόκειται για τη θεμελιώδη στάση (Shizentai) ή την αμυντική στάση (Jigotai).

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες θέσεις του σώματος στο χώρο που συνήθως στην καθημερινή ζωή, είναι εντελώς ασυνήθιστες. Οστόσω, ακόμα και αυτές λαμβάνονται με κανονικότητα και συχνότητα κατά την προπόνηση στο τζούντο.

Τόσο στην μπροστινή πτώση (Mae Ukemi), καθώς και σε ορισμένες ρίψεις όσο και σε ορισμένες τεχνικές (Seoi Nage, Tsuri Komi Goshi, Harai Goshi, Tomoe Nage, Kata Guruma, κ.λπ.), υπάρχει θέμα. Ο Uke απογειώνεται και δεν βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος. Τότε είναι απαραίτητο ο τζουντόκα να διατηρήσει, κατά τη φάση της ρίψης, την αντίληψη της θέσης του σώματος του στο χώρο.

Λοιπόν γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως η άσκηση του τζούντο, αν διενεργείται με τη σταθερή κανονικότητα, αντιπροσωπεύει μια εκπαίδευση αδιαμφισβήτητης και ιδιαίτερης σημασίας. Σημασίας για την εκμάθηση του αυτόματου συντονισμού των κινήσεων, και στη συνέχεια, στη διατήρηση της ισορροπίας, ακόμη και στις πιο αντίξοες καταστάσεις