Ο σύλλογος

Ο σύλλογος και η ίδρυσή του

Ο σύλλογος | Καθαρισμός του ντόζο μετά το τέλος της προπόνησης

Το Yuukikan Dojo ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2007 στο Χαϊδάρι από τον δάσκαλο Κ. Μουρούτσο. Η σχολή των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών στεγάστηκε σε προϋπάρχοντα αθλητικό σύλλογο. Έχουμε πει πως ντόζο σημαίνει τον χώρο εξάσκησης της πολεμικής τέχνης αλλά και της ανακάλυψης και της  καλλιέργειας του μονοπατιού.

Καθώς το αθλητικό πλαίσιο άλλαζε, η σχολή εξελίχθηκε και άλλαξε μορφές παρακολουθώντας την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου. Η σχολή πήρε πήρε την τωρινή της μορφή το 2015 δημιουργώντας νέο σύλλογο με όνομα «Α.Σ.TZOYNTO-ΚΑΡΑΤΕ XAΪΔΑΡΙΟΥ».

Ο σύλλογος πολεμικών τεχνών και το όραμα του

Ο σύλλογος παραδοσιακών πολεμικών τεχνών αλλιώς Yuukikan Dojo έχει θέσει ως σκοπό της ύπαρξης του να μεταλαμπαδεύσει στην κοινότητα τις αρχές του Ιαπωνικού Μπούντο. Δηλαδή την πειθαρχία, τον σεβασμό την αυτοεκτίμηση και τον αυτοέλεγχο κυρίως τα παιδιά και τους νέους, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Δεν ακολουθούμε εμπορική πολιτική και οι δάσκαλοι δεν βιοπορίζονται από τις τέχνες που διδάσκουν.

Ο σύλλογος και η σχολή φιλοδοξούν να είναι λίγο διαφορετικοί από τους άλλους συλλόγους πολεμικών τεχνών μιας και θέλουν να διέπονται από τις αρχές του Budo (Μπούντο). Αυτές οι αρχές περιέχονται στο βιβλίο Μπουσίντο (Bushido).

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς ο ιδρυτής και δημιουργός του προπονήθηκε αλλά κυρίως έζησε για πάνω από 10 χρόνια στην Ιαπωνία. Η ενασχόληση με τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες της Ιαπωνίας έχει ως σκοπό την σφυρηλάτηση δυνατών χαρακτήρων. Χαρακτήρες που αντέχουν σωματική αλλά και ψυχολογική πίεση. Ισορροπημένους και φυσικά ικανούς να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους όταν η ανάγκη παραστεί.

Ο σύλλογος | Αναμνηστικό στυγμιότυπο από αγώνες με μαθητές του συλλόγου μας

Ο σύλλογος και οι Δραστηριότητες του

Ο σύλλογος | Τεχνική εδάφους του σεμιναρίου Ζουζίτσου WJJF

Ο σύλλογος ασχολείται με την διδασκαλία του Σότοκαν καράτε.

Λειτουργούν τμήματα :

Παιδικά
Εφηβικά
Ενηλίκων

Ανάλογα με το επίπεδο:

Αρχαρίων
Ημιπροχωρημένων
Προχωρημένων

Άλλες δραστηριότητες του συλλόγου είναι το Ζουζίτσου, το ΓκοσίνΖούτσου (Αυτοάμυνα-Ρομπερτ Κλαρκ), καθώς και κάποιες άλλες συναφείς δραστηριότητες που εξασκούνται περιστασιακά.

Ελάτε να κάνετε το δοκιμαστικό σας σήμερα κιόλας. Αντί λόγων μια δοκιμή μπορεί να σας πείσει πως η αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη για εσάς. Και οι δραστηριότητες μας δεν περιορίζονται μόνο στα παιδιά.