Σεμινάριο WJJF

Σεμινάριο Ελληνικού Δικτύου WJJF

\"Αναμνηστική

Σεμινάριο WJJF ΖουΖϊτσου της 17 Σεπτεμβρίου 2017 στο Χαϊδάρι

Μετά από 2 περίπου ώρες προπόνησης για εξοικείωση των συμμετεχόντων σε μερικές τεχνικές από την συνολική ύλη του Ζουζίτσου WJJF του Ελληνικού Δικτύου ακολούθησε ομαδική αναμνηστική φωτό. Στην φωτό φαίνονται όλοι όσοι έμειναν μέχρι το τέλος του Σεμιναρίου.

Ο τόπος τέλεσης ήταν οι εγκαταστάσεις του ΑΣΤΚ Χαϊδαρίου στο 322 της Ιεράς Οδού.

Την διοργάνωση του σεμιναρίου Ζουζίτσου WJJF ανέλαβε ο πρόεδρος του συλλόγου και ασκούμενος στο Δίκτυο κ. Κ. Μουρούτσος και την επίβλεψη είχαν ο επικεφαλής του Δικτύου δάσκαλος Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος και ο δάσκαλος Σ. Ανδριόπουλος.

Τους ευχαριστούμε θερμά.

\"Ο
\"Φωτό
\"Φωτό
\"Φωτό

Ο επονομαζόμενος και «Little Dragon» δάσκαλος Σταμάτης Ανδριόπουλος και ο δάσκαλος Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος περιφέρονται μέσα στον προπονητικό χώρο για να βοηθήσουν τους ασκούμενους για την σωστή εκτέλεση της τεχνικής κατά την διεξαγωγή του  σεμιναρίου Ζουζίτσου WJJF του Ελληνικού  Δικτύου, στο Yuukikan Dojo στο Χαϊδάρι.

\"Προετοιμασία
\"\"
\"Τεχνική
\"Ο
\"Τεχνική
\"Τεχνική
\"Τεχνική
\"Ο
\"\"

Λίγα λόγια για το σεμινάριο

Στο σεμινάριο ύστερα από μια σύντομη εξήγηση για το Ελληνικό Δίκτυο WJJF άρχισε η πρακτική.

Αυτή περιλάμβανε τόσο τεχνικές από όρθια θέση και ρίψη όπως μπορεί κανείς να δει στις φωτό, όσο και τεχνικές από θέση στο πάτωμα. Το ΖουΖίτσου περιλαμβάνει στην ύλη του αρκετές τεχνικές από το Τζούντο αλλά και τεχνικές από καράτε. Από αυτή την άποψη η συγκεκριμένη ύλη είναι πλήρης και το προσόν της είναι πως αναγνωρίζεται ως παραδοσιακή τέχνη από τις αρμόδιες αρχές της Ιαπωνίας. 

\"Ο
\"Τεχνική
\"Ο
\"Τεχνική
\"Τεχνική
\"Τεχνική
\"Τεχνική
\"Ο
\"Ο
\"Τεχνική
\"Τεχνική
\"Τεχνική
\"Τεχνική

Ως θετικό αναγνωρίζεται το γεγονός ότι έχει λιγώτερη ένταση και πόνο τόσο από το τζούντο όσο και από το καράτε. Εν τούτοις για την σοβαρή ενασχόληση ο δάσκαλος Λυκιαρδόπουλος συμβουλεύει εκμάθηση τεχνικών και στάσεων Σότοκαν μιας και αυτό είναι το σημείο αναφοράς.

Υπάρχει μια μικρή σειρά από σχετικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου Ζουζίτσου WJJF στο Yuukikan Dojo στο Χαϊδάρι.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου για το οποίο υπήρχε προσέλευση τόσο θεατών όσο και ασκούμενων οι οποίοι ήσαν άγνωστοι ο πρόεδρος του συλλόγου υποσχέθηκε πως θα δεσμευτεί για την μελλοντική στήριξη του Ελληνικού Δικτύου WJJF και την εισαγωγή του στο πρόγραμμα του Συλλόγου.

Leave a Comment