shuhari large 1 1

Shuhari

Τι σημαίνει Shuhari;

Καράτε και Shuhari

Το Shuhari  守 破 離  (Σου-χά-ρι) είναι μια παλιά λέξη / μεθοδολογία εκμάθησης που παρατηρείται στο τυπικό παραδοσιακό ιαπωνικό budo (μπούντο).

Shuhari | τα στάδιά του

Αποτελείται από τρία στάδια το Shu, το Ha και το Ri.

Το Shuhari ως έννοια του Καράτε περιγράφει καλύτερα τα στάδια της εκμάθησης ως την πλήρη αυθεντία. Το Shuhari μεταφράζεται κατά προσέγγιση σε \”πρώτα μάθηση, στη συνέχεια αποσύνδεση και τελικά υπέρβαση\”.

Συνοψίζεται ως εξής:
«Είναι γνωστό ότι, όταν μαθαίνουμε ή εκπαιδεύομαστε σε κάτι, περνάμε από στάδια. Αυτά τα στάδια εξηγούνται ως ακολούθως.

Στο Shu, επαναλαμβάνουμε τις φόρμες και πειθαρχούμε τους εαυτούς μας έτσι ώστε τα σώματα μας να απορροφήσουν τις μορφές που δημιούργησαν οι προκάτοχοί μας. Παραμένουμε πιστοί στις φόρμες χωρίς απόκλιση.

Στη συνέχεια, στο στάδιο του Ha, μόλις καταφέρουμε να πειθαρχήσουμε για να κάνουμε δικές μας τις φόρμες και τις κινήσεις, κάνουμε καινοτομίες. Σε αυτή τη διαδικασία οι φόρμες μπορεί να χαλάσουν και να απορριφθούν.

Τέλος, στο Ri, απομακρυνόμαστε τελείως από τις φόρμες, ανοίγουμε την πόρτα στη δημιουργική τεχνική και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου ενεργούμε σύμφωνα με αυτό που επιθυμεί η καρδιά / το μυαλό μας, χωρίς εμπόδια, αλλά χωρίς να υπερβαίνουμε τους νόμους ».

Εντο Σέισιρο Δάσκαλος Αϊκίντο

Απέχετε από βίαιη συμπεριφορά.

Γκιτσίν Φουνακόσι

Shuhari | η εξήγηση των χαρακτήρων του

Shu (守) «προστατεύω», «υπακούω»- παραδοσιακή σοφία – εκμάθηση βασικών αρχών, τεχνικές, παροιμίες. Το Shu υποδεικνύει ότι ένας αρχάριος πρέπει να αντιγράψει σωστά όλες τις τεχνικές Καράτε / kihon από τον εκπαιδευτή του.

Το Ha (破) «αποσυνδέω», «αποκλίνω» – ρήξη με την παράδοση – αποκόλληση από τις αυταπάτες του εαυτού. Σημαίνει ότι μετά από αρκετά χρόνια εκπαίδευσης, όταν ο karateka (εκπαιδευόμενος στο Καράτε) έχει γίνει μια μαύρη ζώνη υψηλού βαθμού, του επιτρέπεται να αναπτύξει νέες τεχνικές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για βελτιώσεις. Αυτό ισχύει για όλες τις κινήσεις εκτός από τις βασικές τεχνικές / kihon.

Το Ri (離) «αφήνω», «χωρίζω» – υπέρβαση – δεν υπάρχουν τεχνικές ή παροιμίες, όλες οι κινήσεις είναι φυσικές, γίνονται ένα με το πνεύμα χωρίς να προσκολλώνται σε μορφές. μόνο, με υπέρβαση του υλικού κόσμου. Σημαίνει αναχώρηση (από). Σε αυτό το στάδιο με την ολοκληρωμένη γνώση ή δεξιότητα ο ασκούμενος επιδιώκει να υπερβεί τη γνώση που έχει λάβει.
Δημιουργεί τις δικές του προσεγγίσεις και προσαρμόζει αυτό που έμαθε στις ιδιαίτερες περιστάσεις του.

Shuhari | επίλογος

Δυστυχώς αλλά σίγουρα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταφέρνουν ποτέ να ξεπεράσουν ούτε το πρώτο στάδιο της μαθησιακής τους διαδικασίας. Λίγοι φτάνουν στο στάδιο δύο ακόμα και λιγότεροι στο στάδιο τρία. Ρωτήστε τον εαυτό σας πόσο μακριά φτάσατε τις πληροφορίες που έχετε λάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Shu-Ha-Ri. Η απάντησή σας μπορεί απλά να αποκαλύψει πόσο θα αναπτυχθείτε σε σοφία και κατανόηση.

Οςς

Κείμενο-φωτό Σινίσα Μίτροβιτς, Μετάφραση YD.

Το κάρμα δεν έχει μενού. Σου προσφέρει αυτό που αξίζεις.