Προπόνηση Ζίου Ζϊτσου στο ύπαιθρο κάπου στην Ασία.

Γνωριμία του αθλήματος ΖουΖίτσου σε παιδιά

Προοίμιο Ο σύλλογός μας έχει πάγια πολιτική ανοικτής πόρτας για το κοινό. Για την απόδειξη αυτής της μακροχρόνιας αφιλοκερδούς πρακτικής  στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσφέρει δωρεάν μια σειρά μαθημάτων για Γνωριμία του αθλήματος ΖουΖίτσου σε παιδιά. Η πρόκλησή μας, με διάρκεια μιας εβδομάδας, θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα. Σκοπός μας είναι η γνωριμία του αθλήματος …

Γνωριμία του αθλήματος ΖουΖίτσου σε παιδιά Read More »