οδηγος του σοτοκαν καρατε | Εισαγωγη

Έχετε μπροστά σας ένα οδηγος του σοτοκαν καρατε, ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία διδασκαλίας που έχει αναπτύξη η σχολή πολεμικών τεχνών για να σας βοηθήσει στην εκμάθησή σας στο σότοκαν καράτε.

Αυτός ο οδηγος του σοτοκαν καράτε είναι το πρόγραμμα σπουδών του σοτοκαν καράτε της σχολής πολεμικών τεχνών. Μπορεί να θεωρηθεί από τον καθένα σας ως ένα μονοπάτι που θα σας καθοδηγεί σε όλες εκείνες τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσετε προκειμένου να τελειοποιήσετε το Σότοκαν Καράτε. Αν ο οδηγος του σοτοκαν καράτε χρησιμοποιηθεί με σύνεση, θα σας παρέχει, σε συνδυασμό με το έντυπο αξιολόγησης της κατάταξης (θα το λάβετε μαζί με τη συνδρομή σας), σαφή καθοδήγηση ως προς τις πτυχές του Καράτε-Ντο στις οποίες πρέπει να επικεντρωθείτε, προκειμένου να προχωρήσετε γρήγορα στην ιεραρχία.

Μας ενδιαφέρει πολύ να έχετε συνεχή πρόοδο τόσο σε τεχνικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, έτσι ώστε να γίνετε το συντομότερο δυνατό Δεξιοτέχνης του σοτοκαν Καράτε-Ντο. Να επιστρέφετε συχνά στον οδηγος του σοτοκαν καράτε. Τα συνιστώμενα διαστήματα μεταξύ των ιεραρχικών κατατάξεων μπορούν να μειωθούν, εφόσον καταφέρνετε να προπονείστε (πάντα υπό διδασκαλία) συχνότερα από ό,τι υποδεικνύεται σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών και αποδείξετε ότι είστε σε θέση να επιδείξετε την ικανότητα σας κατά τη στιγμή της βαθμολογικής σας αξιολόγησης.

οδηγος του σοτοκαν καρατε – Εξετάσεις
οδηγος του σοτοκαν καρατε – Τεχνική
οδηγος του σοτοκαν καρατε – Γλωσσάριο
οδηγος του σοτοκαν καρατε – Ντόζο Κουν

οδηγος του σοτοκαν καρατε | οι Εξετασεις στο σοτοκαν καρατε

οδηγος του σοτοκαν καρατε

Το Σότοκαν Καράτε έχει ένα σύστημα κατάταξης ή αξιολόγησης για τον καρατέκα ή αλλιώς τον μαθητή. Αυτή η κατάταξη ή αξιολόγηση απαιτείται για να καθοριστεί το επίπεδο του καρατέκα. Η κατάταξη δίνεται στον καρατέκα μετά την διεξαγωγή ενός τεστ. Το τεστ θα γίνει από τον δάσκαλο, ο οποίος δεν θα είναι ο δάσκαλος / εκπαιδευτής του μαθητή. Η εξέταση θα έχει μια ύλη ανάλογα με την ιεραρχία της ζώνης. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι η μαύρη ζώνη έχει επίσης μια ιεραρχία (ή μια σειρά βαθμίδων). Η κατάταξη στις ζώνες μέχρι την 1η καφέ ονομάζεται “Kyu” και οι βαθμίδες της μαύρης ζώνης ονομάζονται “Dan”. Το καράτε δεν σταματά στη μαύρη ζώνη, αυτή είναι μόνο η αρχή. Υπάρχει μια λογική που θα την βρείτε στο Σουχάρι. Η σειρά είναι η ακόλουθη:

1. Λευκή ζώνη (10ο-9ο Kyu)

Αυτή είναι η βασική βαθμίδα για κάθε αρχάριο, όλοι όσοι ξεκινούν το καράτε πρέπει να ξεκινήσουν από τη λευκή ζώνη. Στη λευκή ζώνη, ο καρατέκα εξασκείται στις βασικές τεχνικές σε όρθια στάση, και το πρώτο κάτα που κάνει είναι taikyoku-shodan. Ο καρατέκα θα πρέπει να εξασκηθεί σε αυτή τη διδακτέα ύλη για τουλάχιστον τρεις μήνες. Μετά από αυτό, θα πρέπει να δώσει μια εξέταση για ζώνη υψηλότερης βαθμίδας.

οδηγος του σοτοκαν καρατε | ΑΡΧΑΡΙΟΙ

2. Κίτρινη ζώνη (8ο Kyu)

Αυτή η ζώνη έρχεται μετά τη λευκή ζώνη. Στην κίτρινη ζώνη, ο καρατέκα θα εξασκηθεί στις βασικές τεχνικές που είναι γνωστά ως kihon, με επιπλέον πλευρικό λάκτισμα, και το kata Heian-Shodan. Ο καρατέκα πρέπει να είναι αρκετά καλός σε αυτά που έμαθε για να περάσει τη δοκιμασία της ζώνης. Χρόνος από 3 μήνες.

3. Πορτοκαλί ζώνη (7ο Kyu)

Αυτή η ζώνη είναι η επόμενη μετά την κίτρινη ζώνη. Στην πορτοκαλί ζώνη προστίθεται ύλη και το kata Heian-Nidan. Χρόνος από 3 μήνες.

4. Πράσινη ζώνη (6ο Kyu)

Η διάδοχος ζώνη της πορτοκαλί είναι η πράσινη ζώνη. Στη διδακτέα ύλη για τους καρατέκα της πράσινης ζώνης προστίθεται το περιστροφικό λάκτισμα και το kata Heian-Sandan. Χρόνος από 3 μήνες.

παραδοσιακο καρατε

οδηγος του σοτοκαν καρατε | η κρισιμη καμπη

5. Μπλε ζώνη (5ο+4ο Kyu)

Αυτή η ζώνη έρχεται μετά την πράσινη ζώνη. Η ύλη για τους καρατέκα στη μπλε ζώνη προστίθεται με ένα πίσω λάκτισμα και τα kata Heian yondan, Heian godan. Η δοκιμασία θα είναι το σημείο καμπής για τον καρατέκα καθώς θα εισέλθει στην ζώνη υψηλού επιπέδου. Χρόνος σπό 3 μήνες μέχρι 2ο .

6. Καφέ ζώνη (3ο Kyu, 2ο Kyu, 1ο Kyu)

Αυτή η ζώνη έρχεται μετά τη μπλε ζώνη. Η καφέ ζώνη αποτελείται από 3 Kyus ή 3 επίπεδα. Στην διδακτέα ύλη για τον καρατέκα στην καφέ ζώνη προστίθεται το kata Tekki Shodan, το kata Bassai Dai, Kanku-dai, Empi, Jion. Θεωρείται από πολλούς δασκάλους ότι οι καρατέκα με καφέ ζώνη είναι πολύ ισχυρότεροι και ταχύτεροι από τους καρατέκα με μαύρη ζώνη. Ο καρατέκα πρέπει να είναι τέλειος σε όλα όσα έμαθε για να πάρει τη μαύρη ζώνη. Χρόνος από 3 μήνες μέχρι 2ο Kyu. Στην συνέχεια από 6 μήνες.

7. Μαύρη ζώνη (1ο Dan – 9ο Dan)

Οι εξετάσεις για τη μαύρη ζώνη είναι πολύ δύσκολες. Όσο αυξάνεται το επίπεδο της μαύρης ζώνης τόσο αυξάνεται και η διάρκεια της εξέτασης. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν βαθμίδες στις μαύρες ζώνες. Πολλά νέα katas, λακτίσματα, Kihon και τεχνικές εισάγονται στο πρόγραμμα σπουδών.

οδηγος του σοτοκαν καρατε | βασικεσ τεχνικεσ σοτοκαν καρατε

Βασικές τεχνικές

Αυτό είναι το αλφάβητο του Σότοκαν Καράτε και το θεμέλιο για την καλή τεχνική. Οι βασικές τεχνικές περιλαμβάνουν αποκρούσεις, γροθιές, λακτίσματα και στάσεις που χρησιμοποιούνται σε απλούς συνδυασμούς για τις χαμηλότερες ζώνες και πιο σύνθετους για τις υψηλότερες ζώνες. Η ταχύτητα, η ευκρίνεια και η δύναμη συντονίζονται στα kihon και θα μάθετε να χρησιμοποιείτε ολόκληρο το σώμα σας για να δώσετε μια γροθιά ή να αποκρούσετε μια επίθεση.

 

οδηγος του σοτοκαν καρατε

οδηγος του σοτοκαν καρατε | KATA ΤΟΥ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ

(Φόρμες ή μοτίβα κινήσεων)

Ένα kata είναι μια προκαθορισμένη ακολουθία κινήσεων (ή «φορμών») που είναι το ισοδύναμο της δημιουργίας προτάσεων και παραγράφων στο καράτε. Υπάρχουν 26 διαφορετικά kata στο στυλ Shotokan, η γνώση του καθενός από τα οποία σηματοδοτεί την κίνηση του μαθητή του Καράτε στις βαθμίδες των ζωνών. Τα kata αποτελούν σημαντικό μέρος της προπόνησης και συνήθως εξασκούνται σε κάθε προπονητική συνεδρία.

οδηγος του σοτοκαν καρατε | KUMITE 

(Σπάρινγκ ή μάχη)

Το kumite αναφέρεται σε όλες τις μορφές μάχης. Για να συνεχίσουμε την αναλογία, αν το kihon είναι το αλφάβητο και το kata είναι ο σχεδιασμός προτάσεων και παραγράφων, τότε το kumite είναι το αντίστοιχο του αυτοσχεδιασμού ή της σύνθεσης. Οι αρχάριοι θα ξεκινήσουν με σπάρινγκ 5 βημάτων, ενώ οι πιο έμπειροι ασκούμενοι θα εξασκηθούν στο Jiyu Ippon Kumite (ημι-ελεύθερο) και στο Jiyu Kumite (ελεύθερο). Μέσα από αυτό το είδος προπόνησης, ο καρατέκα μαθαίνει να διαβάζει τις προθέσεις του αντιπάλου και να αντιδρά γρήγορα, ασκώντας παράλληλα αυτοέλεγχο και κρίση.